THE RBEL SCALE-UP KOMPASS

Hvor “Scale-up Ready” er ditt selskap?

Er du klar for å skalere opp din virksomhet med likesinnede? Legg igjen informasjonen din nedenfor og bli en del av vår spennende reise når vi lanserer våre verktøy.

Dashboard
DET STORE BILDET

Hva er Scale-Up Readiness?

“Scale-Up Readiness” handler om hvordan du som gründer vet at du har de riktige menneskene ombord til enhver tid på din reise mot drømmen om en suksess.  

Med “riktige mennesker” mener vi personer som matcher selskapets kultur, verdier og viktigst av alt har de egenskapene selskapet trenger for å skalere fra 5 til 50 til 500 ansatte i rasende fart. Det er en ekstremsport veldig få selskaper lykkes med! 

The Rbel Scale-Up Compass gjør din start-up Scale-up Ready på mindre enn 60 minutter og blir selskapets eget skaleringskompass for rask, utholden og lønnsom vekst.

Hva er Scale-Up Readiness.
ALT HANDLER OM MENESKER

Risiko, suksess, motivasjon og attraktivitet!

Redusert risiko & kostnader

Ved å velge de rette kandidatene fra starten av, kan start-upen (eller scale-up) unngå risikoen, kostnadene og utfordringene forbundet med feilansettelser eller håndtering av konflikter som kan oppstår på grunn av dårlig kulturell passform.

Suksess og vekst

Ved å ansette de rette menneskene som passer inn i kulturen og har de nødvendige ferdighetene og egenskapene, kan start-upen oppleve økt produktivitet, innovasjon og suksess. Dette kan bidra til vekst og etablering av et sterkt team som jobber mot felles mål.

Motivasjon og engasjement

Riktig ansatte kan bidra til å skape et miljø preget av motivasjon, engasjement og positivitet. Når teamet deler selskapets verdier og kultur, er de mer tilbøyelige til å jobbe hardt og holde seg engasjerte i arbeidet sitt.

Attraktivitet som arbeidsgiver

En start-up som lykkes med å bygge et sterkt team med de riktige menneskene, kan bli sett på som en attraktiv arbeidsgiver. Dette kan tiltrekke seg flere talentfulle kandidater i fremtiden og styrke start-upens omdømme i bransjen.

Verktøy som lar deg matche talenter med bedriftens kultur og verdier!

The Rbel lar deg lage en digital tvillig av både bedriften og individet, som gjør at du kan matche kandidater opp mot bedriftens kultur og verdier. Er denne kandidaten Scale-up Ready? Passer hen inn i vår kultur? Har hen de riktige holdningene og motivasjon? Når det eneste som er konstant, er endring, hva da?

- Den billigste forsikringen du noen gang har kjøpt!

Er du en hunter eller en farmer
HAR DU DET SOM SKAL TIL FOR Å LYKKES?

Er du en hunter eller er du en farmer?

Har du de egenskapene som kreves for å bli en suksessfull gründer eller entreprenør? Passer du inn i raskvoksende selskaper, hvor det eneste som er konstant er endringer. 

Oppdag utfordringene og gledene ved å utforske entreprenørskapsverdenen, og se om du har de kvalitetene som kreves for å blomstre og bli en vellykket gründer.

Er du klar for å bli en gründer og ta fatt på reise? Utforske veien til entreprenørskap: Har du de egenskapene for å trives som gründer?

Styrk din muligheter til bli en suksess. Prøv Funder Index  og vurder dine egenskapene, oppdag dine styrker og få svar på om du har holdningen og verdiene som skal til for å lykkes som gründer.

Hvor “Scale-up Ready” er du og ditt team?

Er du klar for å skalere opp din virksomhet med likesinnede? Legg igjen informasjonen din til høyre og bli en del av vår spennende reise når vi lanserer våre verktøy.

scale-up people-1
DEN MAGISKE MASKINEN

Verktøy i verdensklassen, garantert!

Oppdag bedriftens og de ansattes potensialet med Rbel, en intelligent virtuell assistent vil vise deg veien.

Med over 50 forskjellige tester og spill, kan du samles data etterhvert som du gjennomfører oppgaver som er tildelt deg, din digitale tvillingen blir nå laget.

Din digitale tvilling aktiverer simuleringer: - Er din bedrift rigget for suksess?

 • Er selskapet ditt rigget for rask, lønnsom og utholden vekst?
 • Har du de riktige menneskene med deg?
 • Er leder-, salgs- og utviklingsteamet sammensatt riktig?
 • Har talentet de riktige egenskapene for å jobbe hos deg?
 • Passer talentet inn i deres kultur?
 • Har talentene de riktige holdningene og verdiene?
 • Er bedriften og dine team scale-up ready?
HVORFOR, HVORDAN OG HVA?

Få ut potensialet til bedriften din med vår vitenskapelige og forskningsbaserte verktøy!

BOOK EN DEMO AV RBEL

Lurer du på hvordan din bedrift blir scale-up ready og hvordan du bygger fremgangsrike team?

Kontakt oss for en en demo av Rbel, så viser vi deg hvordan du rigger bedriften og teamet ditt for rask og lønnsom vekst!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Få vårt nyhetsbrev og vær blant de første til å motta våre nyeste oppdateringer og spennende nyheter.

Bli en del av vårt fellesskap! Vårt nyhetsbrev er ditt vindu til å skalere raskt og lønnsomt.
Fylt med inspirerende innsikt fra våre eksperter. Meld deg på i dag og begynn å utforske!

LURER DU PÅ NOE?

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er en digital tvilling og hvordan lager jeg en?

En digital tvilling er en digital (datamaskin, numerisk) representasjon av hvem du er: Karriere, utdanning, personlighet, intelligens, atferdspreferanser, verdisett osv. Du bestemmer hvilke aspekter som skal fylles ut og hvordan du bruker dem.

Hva får du ut av å bygge en digital tvilling:

 • En digital representasjon av deg fylles ut basert på tester, undersøkelser, spill og avanserte algoritmer.
 • Tvillingen er kun for dine øyne, men kan når som helst deles av deg som du vil (anonyme, utvalgte elementer, hvem du skal dele med, hvor lenge du skal dele osv.)
 • Den digitale tvillingen er nøkkelen til en rekke avanserte funksjoner: personlig utvikling, karriererådgivning, jobbsimuleringer, trendsimuleringer osv. - uten kostnad (gratis)

Hva er en personlighetstest?

En personlighetstest, som for eksempel BIG-5, er et verktøy som brukes til å evaluere og måle ulike aspekter av en persons personlighet.

BIG-5, også kjent som femfaktormodellen, fokuserer på fem hovedtrekk: åpenhet for erfaring, samvittighetsfullhet, ekstroversjon, vennlighet og nevrotisisme.

Disse trekkene antas å være fundamentale for å forstå en persons atferd, holdninger og preferanser.

Testen består vanligvis av en serie spørsmål eller utsagn som en person svarer på, og resultatene brukes til å gi et bilde av personens personlighetstrekk.

Hva er en evnetest?

En evnetest er et verktøy som brukes til å måle en persons kognitive evner og ferdigheter. Disse testene er designet for å vurdere en persons intellektuelle kapasitet på områder som logisk resonnement, verbal forståelse, matematisk resonnering, romlig oppfatning og andre kognitive ferdigheter.

Evnetester brukes ofte i skolesammenheng for å identifisere potensielt høyt begavede elever, i rekrutteringsprosesser for å vurdere jobbkandidaters evner, og i forskningssammenhenger for å studere sammenhenger mellom kognitive evner og ulike faktorer.

Disse testene gir en kvantitativ måling av en persons evner og kan hjelpe med å forstå deres styrker og svakheter innenfor forskjellige kognitive områder.

Hva er kognitiv fleksibilitet?

Kognitiv fleksibilitet refererer til evnen til å tilpasse seg og endre tenkemåter, mønstre eller strategier i samsvar med skiftende situasjoner eller oppgaver. Det innebærer å kunne se ting fra ulike perspektiver, være åpen for nye ideer, og være i stand til å bytte mellom ulike tankemåter eller løsningsmetoder når det er nødvendig.

En person med høy kognitiv fleksibilitet er ofte i stand til å tilpasse seg nye situasjoner raskt, håndtere kompleksitet og usikkerhet effektivt, og finne kreative løsninger på problemer. Dette innebærer også å kunne gjenkjenne når en tilnærming ikke fungerer og være villig til å eksperimentere med nye tilnærminger.

Kognitiv fleksibilitet er en viktig del av kognitiv kontroll, som er evnen til å regulere og styre tenkning og oppmerksomhet for å oppnå mål. Det spiller en viktig rolle i problemløsning, beslutningstaking og læring, og det er en egenskap som kan utvikles og forbedres gjennom trening og erfaring.

Hva er flytende og krystallisert intelligens?

Flytende intelligens og krystallisert intelligens er to konsepter som ble introdusert av psykologen Raymond Cattell. Disse begrepene beskriver forskjellige aspekter av kognitiv funksjon og hvordan de endres over tid.

 1. Flytende intelligens: Dette refererer til evnen til å løse problemer i sanntid, raskt og effektivt. Det omfatter evnen til abstrakt resonnement, problemløsning, romlig tenkning og mønstergjenkjenning. Flytende intelligens er mer avhengig av biologiske faktorer og er vanligvis på sitt høyeste i ung alder, men kan gradvis avta med alderen.

 2. Krystallisert intelligens: Dette refererer til den akkumulerte kunnskapen, ferdighetene, erfaringene og forståelsen som en person har tilegnet seg gjennom livet. Det omfatter ordforråd, generell kunnskap, kulturelle konvensjoner og problemløsningsstrategier som er lært og internalisert over tid. Krystallisert intelligens er mer avhengig av kulturelle og sosiale faktorer, og det har en tendens til å øke gjennom hele livet ettersom en person lærer og akkumulerer erfaringer.

Sammen utgjør flytende og krystallisert intelligens en helhetlig forståelse av en persons kognitive funksjon. Mens flytende intelligens er mer knyttet til evnen til å lære nye ting og løse nye problemer, representerer krystallisert intelligens den eksisterende kunnskapen og kompetansen en person har opparbeidet seg.

Hva er ferdighetstrening (hjerne)?

Ferdighetstrening for hjernen er en form for trening eller aktiviteter som er utformet for å styrke kognitive ferdigheter og forbedre hjernens funksjon. Disse treningene fokuserer vanligvis på å utfordre og stimulere ulike kognitive evner, for eksempel hukommelse, oppmerksomhet, problemløsning, språk og matematisk tenkning.

Det finnes ulike metoder og verktøy for hjernetrening, inkludert dataspill, puslespill, kryssord, minnespill og andre mentale øvelser. Målet med disse aktivitetene er å holde hjernen aktiv, styrke nerveforbindelser, og forbedre kognitive funksjoner over tid.

Ferdighetstrening for hjernen har blitt studert for sin potensielle effektivitet for å opprettholde og forbedre kognitiv funksjon hos mennesker i alle aldre. Mens noen studier har vist positive resultater med hensyn til å forbedre spesifikke kognitive ferdigheter, er det også debatt rundt hvorvidt slike treninger kan overføres til generell kognitiv ytelse og hjernens helse på lang sikt.

Uansett er det å holde hjernen aktiv gjennom utfordrende aktiviteter og trening generelt ansett som gunstig for å opprettholde kognitiv helse og redusere risikoen for kognitiv nedgang med alderen.

Hva er en smart CV?

Smart CV: Revolusjoner din CV med digitale tvillinger og kunstig intelligens

Lag en smart CV som gir deg full kontroll: eie, kontroller, del og modulariser dataene dine. Dra nytte av banebrytende analyser og simuleringer for informert beslutningstaking. La oss sammen omdefinere hvordan du forsterker din selvbevissthet og fremmer deg selv med selvtillit.

Hva er en gründerindeks (Founder Index)?

Mål deg selv opp mot de beste ved å bruke indeksene våre.

Simuler din digital tvilling mot indeksene våre og se om du er scale-up ready. Har du det som skal til for å bli en gründer!

Match deg selv mot de beste selgerne i verden, mål entreprenør ferdighetene dine, og gjør deg klar for neste generasjons jobbbølger av Industry 4.0 og Society 5.0. 

Hva er Team Dynamics?

Team dynamics eller utvikling av team refererer til de interaksjonelle, relasjonelle og strukturelle elementene som påvirker hvordan medlemmer av et team samhandler og jobber sammen for å oppnå felles mål. Dette inkluderer måten teammedlemmene kommuniserer, tar beslutninger, løser konflikter, og samarbeider på.

Noen viktige aspekter når du bygger team inkluderer:

 1. Kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon er avgjørende for vellykket teamarbeid. Dette inkluderer både verbal og ikke-verbal kommunikasjon, samt evnen til å lytte og forstå hverandre.

 2. Roller og ansvar: Tydelig definerte roller og ansvar hjelper til med å organisere teamet og sikre at alle bidrar på en meningsfull måte.

 3. Beslutningstaking: Teamet må utvikle en beslutningsprosess som er både effektiv og inkluderende, og som tar hensyn til ulike synspunkter og perspektiver.

 4. Konflikthåndtering: Konflikter kan oppstå i ethvert team, og evnen til å håndtere disse konstruktivt er avgjørende. Dette innebærer å lytte til ulike synspunkter, finne kompromisser og løsninger som alle kan støtte.

 5. Målsetting og motivasjon: Teamet må ha klare mål som alle er enige om, og medlemmene må være motiverte for å arbeide sammen mot disse målene.

 6. Ledelse: Lederskap spiller en viktig rolle i å forme team-dynamikken. En god leder kan inspirere, veilede og støtte teamet gjennom utfordringer og suksesser.

Samlet sett er utvikling av team en kompleks og dynamisk prosess som påvirkes av en rekke faktorer, inkludert individuelle personligheter, organisasjonskultur, arbeidsmiljø og eksterne påvirkninger. Å forstå og håndtere disse dynamikkene på en effektiv måte er avgjørende for å oppnå suksess som et team.

Hva betyr å være Future Proof?

Er du klar for morgendagens jobber?

I en verden i rask utvikling, endrer jobbens fremtid seg raskere enn noen gang. Er du forberedt på å trives i dette dynamiske landskapet?

Ferdighetene du trenger i dag er ikke de samme som de du trenger i morgen.

The Future of Jobs-rapporten av World Economic Fourm (WEF) kartlegger fremtidens jobber og ferdigheter, og sporer endringstakten.

Den tar sikte på å kaste lys over de pandemi-relaterte forstyrrelsene i årene etter 2020, kontekstualisert innenfor en lengre historie med økonomiske sykluser og de forventede utsiktene for teknologiadopsjon, jobber og ferdigheter i de neste fem årene.

The Rbel bruker WEF-studien som et bakteppe for å definere hva som trengs for å være Future Proof.